מאמרים ומצגות

מאמרים ומצגות

תכניות הטיפול היחודיות של סלע עוררו ענין רב בקרב גופים בינלאומיים וזכו להערכה רבה ובקשות לשיתוף פעולה.


צילום: אדוארד קפרוב

קולות מן השדה – עבודת התנדבות בעמותת סלע עם עולים חדשים נפגעי אירועי טרור

מאת אלכס אלטשולר - סטודנט לתואר שני, מגמה קהילתית בבית הספר לעבודה סוציאלית
הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה


 מודל של הכשרה והפעלת מתנדבים להענקת תמיכה מיידית, ליווי וסיוע ארוך טווח לנפגעי אסון

מאת אלינער פרדס, פסיכולוגית קלינית


 עבודה קבוצתית עם הורים שכולים

הנחייה משותפת :רונית שלו ואורלי בן ישראל- ראובני
כתבה: רונית שלו (דוקטורנטית שעבודתה הוגשה לאישור)


 

נעקרו בטרם נקלטו

מתוך הרצאה של אלינער פרדס, פסיכולוגית קלינית,
על קשיים אופיניים לעולים נפגעי טראומה


 

 
טראומה והחלמה
מאת אלינער פרדס, פסיכולוגית קלינית